SE7 ERP - Gestió Pime 360º

Què aconseguiràs?

MILLORA L'EFICÀCIA

Eliminar errors de gestió de les dades gràcies a la integració i a l’automatització dels processos

MILLORA L'EFICIÈNCIA

Minimitzar el temps dedicat a tasques rutinàries i evitar duplicitats

MILLOR COMUNICACIÓ AMB CLIENTS I PROVEÏDORS

Portal del client amb tota la seva informació: pressuposts, comandes, factures, etc.

MAJOR CONTROL I TRAÇABILITAT

Controla tot el trànsit de productes dins l’empresa

ADAPTACIÓ A LES NECESSITATS DE L'EMPRESA

Configuram l’ERP per a què s’adapti a les teves necessitats

ESCALABILITAT I DISSENY MODULAR

El software pot anar creixent amb la teva empresa

Una aplicació per a cada necessitat

CRM

Vende s

TPV

Comptabilitat

Facturació

Despeses

Inventari

Fabricació

Compres

Projectes

Parts d'hores

Serveis exteriors

Creador
de webs

Comerç
electrònic

Blocs

Marketing
electrònic

Esdeveniments

Enquestes

Empleats

Contractació

Vacances

Flota

GPS

Taulers de KPI

Ordres SEPA

Gamificació

E-mail

Pren decisions bastant-te en dades, no en suposicions

Se7Bal • A picture with a caption
Informació útil i unificada, sempre a l'abast.

Ja t'has decidit?

Contacta amb nosaltres i ens posam en marxa.

Junts farem de la teva empresa un lloc millor.

WhatsApp Logo